Elektro-Scooter Saxxx Prima-E 25
Elektro-Scooter Saxxx Prima-E 45
Klapprad Mofa


Saxxx Prima-E 25
Batterie leicht ausbaubar

Saxxx Prima-E 45
Batterie leicht ausbaubar
Klapprad Mofa KL-20M
fahren ohne zu treten